تبلیغات


درحریم...

درحریم ...

 

در حریم تو چنان خاک ره رهگذرم

افتخارم همه زوار نهد پا به سرم

 

فخر بسیار کنم چونکه نصیبم شده است

سوز دل اشک روان ناله شب در سحرم

 

لطف بسیار نمودی تو بمن در همه حال

باز هم در ره دیدار تورا بی بصرم

 

تیر عشقت بدلم هرچه خورد باز کم است

هرکجا تیر زنی این دل من شد سپرم

 

خوش نسیمی که زکویت بمشامم برسد

آرزوئی که مرا هیچ نباشد دگرم

 

گر برانی زدرت خاک بسر میریزم

هر قدم گر بروم باز قفا مینگرم

 

عاقبت خسته شود پای ز رفتار بسی

خاک ره گِل بشود زشک دو چشمان ترم

 

پای در گِل بنهم دست برم سوی خدا

شکوه ازدل بکنم یا که زسوز جگرم

 

هیچ کس را تو نرانی اگرش دشمن تو

چکنم از کرمت باز هنوز بی خبرم

 

تو همانی که وجودت همه جا نور دهد

بر درت همچو گدائی همه وقت مفتخرم

 

گرچه مشهد نرسیدم ؛ برسم خدمت تو

هست (گمنام) خیالش که تورا خاک درم

شنبه بیست یکم بهمن نود شش.منبع این نوشته : منبع