تبلیغات


ای دلبر زیبا ..

ای دلبر زیبا...

 

ای دلبر زیبا رخ من کام روا کن

بانرگس شهلات نگاهی تو بما کن

 

عاشق بتو گشتم چو مجنون به لیلا

دردشت جنونم تو چو مجنون رها کن

 

از حال دلم باخبری در همه احوال

دانی که زعشق است بیا درد دوا کن

 

هرجا سخن از عشق بود گوش من آنجاست

شیرین سخنی مجلس عشقی تو بپا کن

 

این دل که مرا سوی تو هردم بکشاند

از سینه برون آر زغمخانه جدا کن

 

فریاد کشم از غم هجرت همه اوقات

وصلت بنما از دل ما ترک جفا کن

 

هر ناله که ازسینه کشم درد فراق است

آن وعده که دادی تو به آن نیز وفا کن

 

گر مصلحتت هست زهجر تو بسوزم

تسلیم به امرت شده ام صبر عطا کن

 

(گمنام) زهجرت همه شب خواب ندارد

یاوصل نما یا که ورا کام روا کن

جمعه بیستم بهمن نود شش .منبع این نوشته : منبع