تبلیغات


هدیه ای ...

هدیه ای ..

 

هدیه ای یکتا ز حّی داور است

دختر است اما پدر را مادر است

 

هست ریحانه ز مینو آمده

بر زنان این جهان او سر وراست

 

مادر است بر نو جوانان بهشت

هم علی(ع) شیر خدارا همسر است

 

آنکه همراه حسین(ع) بود کر بلا

نام او زینب(س) ورا هم دختر است

 

آفرین بادا خدیجه(س) مام او

همچو فرزندی ورا به از زر است

 

بوسه بر دستش زند ختم رسل

هدیه ای ارزنده نامش کوثر است

 

عمر کوتاهش عجب برکت نمود

اندرین دنیا مثالش نادر است

 

مشکلی داری بگو یافاطمه(س)

چونکه گفتی او تورا یک یاور است

 

مرقدش پنهان شده از چشم خلق

لیک بر قلب محبان انور است

 

فخر باشد حوریان اورا ندیم

در بهشت ماهی به دورش اختر است

 

کیست یارب ؟ نیست مانندش کسی

نام زهرا(س) در لقب او اطهر است

 

یک نظر کن ؛ حضرتا (گمنام) را

چونکه مهرت قلب اورا در بر است

شنبه چهاردهم بهمن نود شش .

 منبع این نوشته : منبع