تبلیغات


کیست این ؟

کیست این ؟

 

کیست این ماه درخشان چون طلوعش امشب است

دختر شیر خدا نام نکویش زینب (س) است

 

درشجاعت بی نظیر و دربلاغت بی حریف

بازبان ناطقش بر دشمنانش غالب است

 

چون حسن(ع) مسموم شد از زهر کین در نیمه شب

ابتدا این خواهر غمخوار خودرا طالب است

 

دوست میدارد حسین(ع)را چون خدا دوستدار او

همچنان در کربلا گوئی که اورا نایب است

 

کوفه از نطقش سراسر همچنان غوغا شود

بی گمان ؛ او خوش بیان؛ هم ناطقی را منصب است

 

چون یزید گفتا مصیبت بس تو دیدی زینبا

پاسخ دندان شکن گفتا ؛ تمامش جالب است 1

 

بعد زهرا(س) فخر باشد بر نساء عالمین

کاروان سالار میباشد ؛ چو نیکو موکب است

 

شد پرستار برادر زاده اش بیمار بود

زاد روزش بر پرستاران ایران مکتب است

 

این غزل ازلطف او آمد بذهن(گمنام) را

هر کسی درحد فهمش لطف اورا کاسب است

 

دوشنبه دوم بهمن نود شش مصادف باشب

ولادت حضرت زینب (س)

1- مارئیت الا جمیلامنبع این نوشته : منبع